התוכן העיקרי

פרסי יידישפיל לשנת 2004

הפרסים הוגשו מטעם:
הקרן לזכר צבי בוקסר ז"ל
קרן ברונו לנדסברג-סנו מפעלי ברונוס בע"מ
הקרן ע"ש ססיל וליאון פישמן

מקבלי הפרס על הצטיינות לשנת 2004 הם:
גדי יגיל
גרא סנדלר
מישה ספוז'ניקוב
רונית לוי