התוכן העיקרי

פרסי יידישפיל לשנת 2005

הפרסים הוגשו מטעם:
הקרן לזכר צבי בוקסר ז"ל
קרן ברונו לנדסברג-סנו מפעלי ברונוס בע"מ
הקרן ע"ש ססיל וליאון פישמן

מקבלי הפרס על הצטיינות לשנת 2005 הם:
קרול מרקוביץ
ענת עצמון
איציק ורטהיים
רחל שמלץ