התוכן העיקרי

פרסי יידישפיל לשנת 2006

הפרסים הוגשו מטעם:
הקרן לזכר צבי בוקסר ז"ל
קרן ברונו לנדסברג-סנו מפעלי ברונוס בע"מ
הקרן ע"ש ססיל וליאון פישמן

מקבלי הפרס על הצטיינות לשנת 2006 הם:
יענקלה אלפרין
יעקב בודו
יצחק שאולי
לורה סהר
מיכאלה מרקוביץ
לייזר צייזלר