התוכן העיקרי

אתר מפה

"העלאת ההצגה ביידיש נראית טבעית ביותר. להצגה מלוות כתוביות ברוסית ובעברית, כך שגם מי שאינו דובר יידיש לא מתקשה לעקוב אחר העניינים. ראוי במיוחד לציין את המשחק הנהדר של ליא קניג. כל הבעה וכל הערה מובאים על ידה בצורה טוטאלית ובסיום, כאשר היא שרה בפולנית, נראה שהיא לא רוצה לעזוב את מרגה וייסברג".