התוכן העיקרי

יהודית גורפיין, הצופה

"מבדר ומשעשע"