התוכן העיקרי

מיכאל הנדלזלץ,הארץ

"עבודתה של עצמון כשחקנית ראויה להערכה רבה גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת חשיבות העשייה וצניעותה" .