די גאָלדענע באַנק

עס קען זײַן, אַז דער שפּיל װעט ניט ענדערן אײַער לעבן, אָבער פֿרײלעך אױפֿן האַרצן װעט ער אײַך יאָ מאַכן…
יעקב באָדאָ, מאָניקאַ וואַרדימאָן, אילן דאַראין אַ זאַפֿטיקע קאָמעדיע פֿונעם סעזאָן איר האָט געמײנט, אַז אױף דער עלטער װערט גאַנץ סקוטשנע? דאַן טראַכט זיך איבער… די זעלבע קריגערײַען, די זעלבע ליבעס, די זעלבע תּשוקה, און אַפֿילו גרעסער! אַ פֿרײלעכער ליבע־דרײַעק אין אַ סעניאָרן־הױז צװײ אַלטע פֿרײַנט, װעלכע פֿערציק יאָר זוכן זיך אײנער מיטן צװײטן און צװישן זײ כאַפּט זיך אַרײַן אַ פֿרױ אַן אַקטריסע, אַ געװעזענע
אַ פּיעסע פֿון – ראָן קלאַרק, רעזשי – יצחק שאולי, סצענאָגראַפֿיע און קאָסטיומען – יוסי בן־אַרי, באַלײַכטונג – מישאַ טשערניאַווסקי, סינכראָנישע איבערזעצונג – לאָראַ סאַהאַר
די פאָרשטעלונג איז באַגלייט מיט אַ העברעישע און רוסישע איבערזעצונגבילעטן צו באַקומען 1-800-444-660 (טעלעפאָן אין לאַנד בחִינֶם)