זאַכן צום לאַכן

אַ קאַבארעט פאַרווייַלונג ספּעקטאַקל אויף יידיש, מיט די באַרימסטע לידער און סצענעס פון יידישפּיל טעאַטער
רעזשיסאָר: שמואל אַצמאָן-ווירצערפאַרבינדונג פראַגמענטן: יאַנקעלע אַלפּעריןמוזיקאַלישע אָנפירונג און באַגלייטונג: העלענאַ קאָפּעלאָוויטש
ס’נעמען אָנטייל: יעקב באָדאָ, שמואל אַצמאָן-ווירצער, מאָניקאַ וואַרדימאָן, אַנאַט אַצמאָן, אַנאַבעלאַ, ישראל טרײַסטמאַן.
די פאָרשטעלונג דויערט אַנדערטהאַלבן שָעה