שלום עליכם שלום

סאַטירע, נאָסטאַלגיע, געזאַננג און יידישער הומאָר אַַ מוזיקאַלישער פאַרווייַלונג ספּעקטאַקל מיט שפּיל פראַגמענטן און לידער פונעם רייַכן רעפּערטואַר פון יידישפיל טעאַטער פאָרשטעלונגען די בעסטע שלאַגערס פון דער יידיש קולטור רעדאַגירונג און רעזשי: שמואל אַצמאָן-ווירצער, מוזיקאַלישע לייטונג: מישאַ בלעכעראָוויטש, באַליַיכטונג צוגרייטונג: מישאַ טשערניאַווסקי, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר. ס’באַטייליקן זיך: אַנאַבעלאַ, יעקב באָדאָ, סמאַדאַר בן-דוד, מאָניקאַ וואַרדימאָן, ישראל טרייסטמאַן, מירי ראַגענדאָרפער, שמואל אַצמאָן-ווירצער, יווואַל ראַפּאַפּאָרט, ניוו שאַפיר.
די פאָרשטעלונג איז באַגלייט מיט אַ העברעישע און רוסישע איבערזעצונג