דובי גל

צילום: ז’ראר אלון

דובי גל
מוותיקי השחקנים והבדרנים בארץ. בוגר להקת פיקוד צפון. הופיע בהצגות
נפוליאון חי או מת, פר גונט, הקורקבן, שירי חומש, אדם וחבל, תולדות
עם ישראל השלמות ותיקונים )הצגה סאטירית(, בהצגת הילדים קריוס
ובקטוס. השתתף בתכנית הסאטירית ניקוי ראש בטלוויזיה הישראלית וכן
במחברות החשק, עוד להיט, מה הקשר, סיבה למסיבה ועוד תכניות בידור.
הופיע בסרטים מלכת הכביש, חסמבה, נחצ’ה והגנרל, הבלש האמיץ
שוורץ, מי האבא, מסז’יסט הצמרת וכן במלך הסלים, ד.צ. חוף אילת
אותם גם כתב וביים. בתיאטרון יידישפיל כיכב בהצגה רצות אל הקוגל.
ישראל

< חזרה לכל השחקנים