yiddishpiel.co.il – yiddishpiel

אוקטובר 2021

בראבא- סיפורים מהבית

אוקטובר 2021

תפילה- עיבוד עכשווי לטוביה החולב

אוקטובר 2021

בודו עד 120

נובמבר 2021

איך מחזירים את השנים

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, תיאטרון יידישפיל מופיע אך ורק בכל ההיכלים והאולמות שפועלים לפי הנחיות "התו הירוק".

הצגות מומלצות

ההצגות הקרובות ביידישפיל

נגישות