yiddishpiel.co.il – yiddishpiel

שרים וצוחקים עם יעקב בודו

הנשים של שלום עליכם

מהעיירה היהודית לברודווי

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, תיאטרון יידישפיל מופיע אך ורק בכל ההיכלים והאולמות שפועלים לפי הנחיות "התו הירוק".

הצגות מומלצות

ההצגות הקרובות ביידישפיל

נגישות