yiddishpiel.co.il – yiddishpiel

יולי 2022

מופע הקיץ דבש ניגר

אפריל 2022

החתן המושלם של רוחל'ה

ינואר 2022

עם רגל אחת במטוס

אוקטובר 2021

בודו עד 120

פברואר 2022

מהשטעטל לברודווי

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, תיאטרון יידישפיל מופיע אך ורק בכל ההיכלים והאולמות שפועלים לפי הנחיות "התו הירוק".

הצגות מומלצות

ההצגות הקרובות ביידישפיל

נגישות