ששי קשת

מנהל אמנותי

03-5254660 שלוחה 8

sassi@yiddishpiel.co.il
זליג רבינוביץ'

מנכ"ל

03-5254660 שלוחה 7

Zelig@yiddishpiel.co.il
מיקי גורביץ

סמנכ"ל רגולציה

03-5254660 שלוחה 6 052-5246242

miky@yiddishpiel.co.il
יובל רפפורט

מנהל הפקה ראשי

03-5254660 שלוחה

yuval@yiddishpiel.co.il
ליהי שפירא

מנהלת שיווק ומרקום

03-5254660 שלוחה 5

Lihi@yiddishpiel.co.il
יצחק רייך

מנהל כספים

03-5424704 שלוחה 3

Itzhak@yiddishpiel.co.il
ורד הרפזי

מנהלת מוסדות וארגונים

03-5254660 1 052-3488005

vered@yiddishpiel.co.il
שולי שוורץ

מנהלת אדמיניסטרטיבית

shuli@yiddishpiel.co.il
שירי ברודר

תקשורת שיווקית

035424710

shiri@yiddishpiel.co.il
פנינה שם טוב

מנהלת מכירות

03-5424724

pnin@yiddishpiel.co.il
רונית לוי

מנהלת הצגות

052-2730207

leronit@netvision.net.il
מישה צ'רניאבסקי

תאורן הבית ומנהל טכני

mishalight@live.ru
אלה בליך

מכירות

03-5254660 שלוחה 1

ella@yiddishpiel.co.il