עצרת יום השואה והגבורה אפריל 2021, בית ציוני אמריקה, תל אביב.

זאג ניט קיינמאל                                                                     

 אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה!

סיפור הגבורה בראי שירי הפרטיזנים

תיאטרון  יידישפיל בהפקה מיוחדת ליום השואה והגבורה, עצרת  המוקדשת לסיפור המופלא של הפרטיזנים בראי שיריהם, למן הקמת ארגון הפרטיזנים בוילנה (1.1.42) דרך קרבות הגבורה בוורשה ובגטאות האחרים ועד למלחמה ביערות.

בין הפרטיזנים עזי הנפש, היו גם יוצרים דגולים, כמו שמריהו קצ'רגינסקי ("שקט שקט בני נחרישה" שנכתב בצל גיא ההריגה בפונאר), הירש גליק (זאג ניט קיינמאל/אל נא תאמר", שיר שהפך בן-לילה להמנון הפרטיזנים) ואפילו המשורר הגדול והפרטיזן אברהם סוצקבר, תרם, לצד פואמות אדירות גם שירים (כמו: "תחת זיו כוכבי שמיים").

הם ורבים אחרים הנציחו את גבורת הלוחמים בשירים.

כותב ומגיש: קובי לוריא                            מנהל מוזיקלי: מישה בלכרוביץ

בהשתתפות: יובל רפפורט,ישראל טרייסטמן, מוניקה ורדימון