פרסי היידישפיל

התיאטרון ממשיך במסורת הענקת פרסים לשחקנים, יוצרים ועובדים מצטיינים, על התרומה הכבירה שהם תורמים לשימור שפת היידיש ותרבותה, הפצתה והפיכתה לדרך חיים.