כל ההצגות הקרובות

 • הצגה
 • תאריך
 • יום
 • שעה
 • עיר
 • אולם
 • טלפון
 • כרטיסים
 • בודו עד 120
 • מעלות
 • היכל התרבות
 • 04-9573050
 • בודו עד 120
 • קריית אתא
 • מרכז המוזיקה
 • 04-8456712