אַ שפּאַציר באַגלייטער איבער וואַרשע

איר קענט קױפֿן די בילעטן דורכן עלעקטראָנישן זײַטל פֿון “eventim” אַ קאָמישע,איבערראַשנדיקע, הומאָריסטישע און באַרירנדיקע-דראַמע וואָס באַהאַנדלט די יידישע פאַרגאַנגענהייַט פון אַן אומדערוואַרטנדיקער שטאַנדפּונקט. וועלטלעכע פּרעמיערע אויף יידיש – מיט דער באַטייליקונג פון ליאַ קעניג
מאַרגאַ ווייַסבערג און איר זון, דער אומדערפאָלגלעכער מאָלער יוֹסֶף, קומען אָן קיין וואַרשע כּדֵי צו פאָדערן זייער אייגנטום- אַ גרויסער בִּניֶן אין צענטער פון שטאָט, וואָס האָט געהערט ביז דער וועלט מֵלחָמֶה צו מאַרגאַס מֵשפָּחֶה.
צווישן מאַרגאַ און יוֹסֶף פירט זיך אַ לאַנגיעריקע מלחָמֶה, נאָך פון איר זונס קינדהייַט און זי זעצט פאָר מיט כסֵדֶרדיקע גערַאנגלען וועגן: חַתֶונֶה, גֶט, קונסט, קינדער אויפצי, געלט, אַלגעמיינע געשיכטע, יידישע געשיכטע און מֵשפָּחֶה געשיכטע… אַ מֵלחָמֶה וועלכע קומט צו איר העכסטן פּונקט אין וואַרשע. מיט דער באַטייליקונג פון: ליאַ קעניג, אַנאַט אַצמאָן, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, ישראל טרײַסטמאַן, נאַטאַן העכט
פּיעסע און רעזשי: הילעל מיטעלפּונקט, איבערזעצונג אויף יידיש: לֵאה שלאַנגער, קליידונג דיזייַן: יאָסי בען-אַרי, דעקאָראַציע: באַמבי פרידמאַן, באַלייַכטונג: מישאַ טשערניאַווסקי, מוזיק: יאָסי בען-נון, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַרמיט אַ איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש
אינפֿאָרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660 ליניעס 1,2

https://www.youtube.com/watch?v=