דער מענטש טראַכט און גאָט לאַכט

מוזיקאַלישער ספּעקטאַקל
שלמהלע דער שלימזל איז פֿאַרליבט אין רבֿקהלע די שײנע, און ער לאָזט זיך אין דער גרױסער װעלט אַרײַן צו זוכן זײַן מזל
אַ געשיכטע אין אַ רײן־חסידישן נוסח מיט אַ שנירל בעסטע און פּאָפּולערסטע ייִדישע לידער
אָנטײלנעמערס: אַנאַבעלאַ, אַנדריי קאַשקער, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, דאָרי ענגעל, סמאַדאַר בן-דוד, עליאן דעבאַל-שאָר, מירי ראַגענדאָרפער, יווואַל ראַפּאַפּאָרט, ניוו שאַפיר
טעקסט: ניוו שאַפיר, דאָרי ענגעל, יווואַל ראַפּאַפּאָרטרעזשי: ניוו שאַפיר, יווואַל ראַפּאַפּאָרטמוזיקאַלישער לײטער: מישאַ בלעכעראָוויטשכאָרעאָגראַפֿיע: אַנדריאַנאַ לובינאַ
סימולטאַנע איבערזעצונג אױף העברעיִש און רוסיש
קלינגט איצט! 03-5254660, ליניע 1 אָדער 2