דער קונצנמאַכער פון לובלין

<p> מ&#39;זינגט מיט די שוישפּילערס פון יידישפּיל טעאטער באגלייט פון אויסגעקליבענע געסט קינסטלערס און סליידס. </p> <p> פּראָגראם נומער 2 <br /> מיר זעצן פאָר מיטן דערפאָלג פון די געזאנגען אָוונטן אויף יידיש, לאדינאָ און העברעיש. </p> <p> ס&#39;פירט אָן און דערציילט: <strong>שמואל אַצמאָן-ווירצער<br /> </strong>זינגט: <strong>מאָניקאַ וואַרדימאָן<br /> </strong>מוזיק באגלייטונג: <strong>מישאַ בלעכעראָוויטש<br /> </strong>געסט קינסטלערס: <strong>אַנאַבעלאַ, אַנאַט אַצמאָן, רינאַט אימאנועל<br /> </strong> </p> <p> &nbsp;<strong><font size="3">דער קונצענמאַכער פֿון לובלין</font></strong> </p> <p> <strong>דרמה מוסיקלית ומרתקת מאת יצחק בשביס-זינגר (חתן פרס נובל לספרות)</strong> </p> <p> ההצגה היא תערובת בלתי צפויה של קטעי קרקס ולוליינות עם הווי בית הכנסת ובית המדרש. קטעי מקהלה מרשימים ושירי סולו מרגשים חושפים את עולמן הפנימי של הדמויות. ההיבטים הויזואליים של הבמה והמוזיקה המקורית העשירה, יחד עם העלילה הדרמטית והטקסטים השיריים, יוצרים חוויה תיאטרונית מהמעלה הראשונה. <br /> קורותיו של הגיבור, יאשה מזור, שחייו הם מאבק מורכב ונפתל בין התאוות הארציות לשאיפה אל הנעלה והרוחני, הם משל ודוגמה לחייהם של צעירים רבים בתקופות רבות. במיוחד במקומות ובזמנים המאופיינים בשינויים ובהשפעות שונות, כשמתקיים מאבק פנימי חריף בין הקיים לבין החיים בחוץ – בעיר הגדולה, בארץ אחרת, בעולם ערכים אחר. היהודי הצעיר ברוך הכישרונות יאשה מזור, אותו קוסם מלובלין, מייצג אדם אוניברסלי, שבכל מקום בעולם ובכל זמן ניתן לפגוש בו, חי בעוצמה את לבטיו, את רגשותיו ואת מחשבותיו. בשביס זינגר היטיב להחיות את דמותה של האישיות האוניברסלית הזאת כיהודי המחובר בעבותות חזקים למקורותיו. העניין וההצלחה של "הקוסם מלובלין" מאפשרים גם לגלות ולהתקרב שוב ושוב אל הפנים הרבות של החיים היהודיים.<br /> היוצרים מפולין, שהעלו את המחזה בהצלחה גדולה בפולין, בגרמניה ובצרפת, עבדו מספר חודשים בתל אביב עם שחקני יידישפיל. <br /> את המוזיקה המקורית של <strong>זיגמונד קונייצ&#39;ני</strong> מבצעת בהקלטה התזמורת הפילהרמונית של וורשה. <br /> הפקה גדולה ועשירה זו, הפותחת את העונה ה- 20 של יידישפיל, התאפשרה הודות לתמיכתה של <strong>קרן אדית וישראל פולק</strong> והקופרודוקציה הבינלאומית של התיאטרון עם <strong>מכון אדם מיצקביץ&#39;</strong> מפולין, לרגל שנת ישראל-פולין 2009-2008 ולרגל יום הולדת 60 לישראל. </p> <p> מאת: <strong>יצחק בשביס-זינגר</strong>, מעבד, במאי וכוריאוגרף: <strong>יאן שורמיי,</strong> שירים: המשוררת הידועה של פולין <strong>אגניישקה אוישצקה</strong>, מלחין: <strong>זיגמונד קונייצ&#39;ני</strong>, מעצב תפאורה: <strong>ויצ&#39;ק יאנקוביאק</strong>, מעצבת תלבושות: <strong>מרתה הובקה</strong>, מנהל מוזיקלי: <strong>מישה בלכרוביץ</strong>, מעצב תפאורה: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong>, מתרגמת ליידיש של העיבוד מהספר שעשו יאן שורמיי ומיכאל קומר: <strong>דינה טייטלבאום-שיין</strong>, תרגום סימולטני לעברית: <strong>לורה סהר</strong>, הנחיה ועיצוב קטעי קרקס:<strong> ערן לביא</strong>, ייעוץ לקסמים ואפקטים מיוחדים:<strong> <a href="http://www.orimagic.com/" target="_blank">אורי אשכנזי</a></strong>. </p> <p> משתתפים: <strong>גרא סנדלר, יהונתן רוזן, שמואל עצמון-וירצר/ישראל טרייסטמן, סמדר בן-דוד, אליאן דבאל-שור, שרון ונצובסקי, ענת עצמון, הילה רביב-צור, מירי רגנדורפר, אנדריי קשקר, אריאל פורמן, עופר גולן, דורי אנגל, עמית רוזנברג, איתי בלייברג, נצר אלוני, ניב שפיר, רונית אשרי, אנאבלה, יובל רפפורט, אורי קובלסקי, טניה פלזנר, אירמה סטפנוב, עינת סגל-כהן.</strong> </p> <p> משך ההצגה: כ-3 שעות. </p> <p> <strong>A musical fascinating drama by Isaac Bashevis-Zinger (Nobel Prize Laureate in Literature)</strong> </p> <p> The play is an unexpected mixture of circus acts and acrobatics with the milieu of a synagogue and a study hall. Impressive choral segments and moving solos reveal the inner worlds of the characters. The visual aspects of the stage and the rich, original music, together with the dramatic plot and lyrical texts, create a theatrical experience of the first order.<br /> The story of the hero, Yasha Mazor, whose life is a complex and twisted struggle between his base desires and his striving for the lofty and spiritual, serves as a parable and example of the lives of many young people in many times – especially in places and times characterized by change and varied influences, when there is a sharp inner struggle between what exists inside and the outer world – in the big city, in another country, in a world with another value system. The talented young Jew, Yasha Mazor, the very "Magician of Lublin," represents universal man, who may be encountered anywhere in the world and in any time – he vigorously lives out his vacillations, his feelings, and his thoughts. Bashevis-Singer ably brings to life the image of this universal man as a Jew shackled to his roots. "The Magician of Lublin" allows us to reveal and become intimate with the many faces of Jewish life.<br /> The play&#39;s creators from Poland, who produced the play with great success in Poland, Germany, and France, worked for several months in Tel Aviv with the Yiddishpiel performers.<br /> The original music by <strong>Zygmunt Koneizny</strong> is played via a taped performance of the Philharmonic Orchestra of Warsaw.<br /> This rich and grand production, which opens the 20th season of Yiddishpiel, was made possible by the support of the Edith and <strong>Israel Pollack Fund</strong>, and the international coproduction of the theater with the<strong> Adam Mizkvic Institute</strong> in Poland, in honor of Israel-Poland Year 2008-2009, and in honor of Israel&#39;s 60th birthday, </p> <p> By:<strong> Isaac Bashevis-Zinger</strong>, Adaptation, Direction and Choreography: <strong>Jan Shurmey</strong>, Lyrics: Renowned Polish Lyricist: <strong>Agniezska Avishzka</strong>, Composer: <strong>Zygmunt Koneizny</strong>, Scenery Design: <strong>Voitek Yankobiak</strong>, Costume Design: <strong>Marta Hubka</strong>, Musical Direction: <strong>Misha Blecharovitz</strong>, Scenery Design: <strong>Misha Chernyavsky</strong>, Yiddish Translation of Adaptation from the book by Jan Shurmey and Michael Komer: <strong>Dina Taitelbaum-Shein</strong>, Simultaneous Translation to Hebrew: <strong>Lora Sahar. </strong> </p> <p> Performers: <strong>Gera Sandler, Jonathan Rozen, Shmuel Atzmon-Wircer/Israel Treistman, Samadar Ben-David, Elian Debal-Shor, Sharon Vantsovsky, Anat Atzmon, Hila Raviv-Tzur, Miri Ragendorfer, Andrey Kashker, Ariel Furman, Ofer Golan, Dori Engel, Amit Rozenberg, Itay Blayberg, Netzer Aloni, Niv Shafir, Ronit Asheri, Anabella, Yuval Rapaport, Uri Kovalski, Tanya Plazner, Irma Stepanov, Einat Segal-Cohen. </strong> </p> <p> Length of the Play: approximately 3 hours. </p> <p> <strong>"Фокусник из Люблина" – увлекательное и глубокое произведение Ицхака Башевиса-Зингера, лауреата Нобелевской премии</strong> </p> <p> Театр Идишпиль представил его в жанре музыкальной драмы. Спектакль этот- непредсказуемое чередование цирковых акробатических сценок со сценками в синагоге и в бейт-мидраш (доме изучения Торы). Эффектные хоровые и сольные вокальные номера раскрывают внутренний мир героев. Великолепный визуальный сценический ряд, оригинальная музыка вместе с драматическим сюжетом и поэтическими текстами – все это делает "Фокусник из Люблина" настоящим театральным событием. <br /> Вся жизнь Яши Мазура, главного героя, – это непрекращающаяся напряженная внутренняя борьба между земными страстями и стремлением к возвышенному, духовному. В этом основное содержание пьесы, в этом типическое обобщение исканий многих молодых людей разных времен и народов. В особенности это характерно для любых эпох перемен, когда столь остро ощущается разрыв между непосредственно окружающей человека действительностью и жизнью вне ее, жизнью "по ту сторону". И неважно, идет ли речь о большом городе или о другой стране: важно лишь, что "там" – это мир иных ценностей. В образе Яши Мазура – молодого еврея, щедро одаренного талантами, того самого фокусника из Люблина – воплотился некий собирательный образ ищущего человека, с его метаниями, колебаниями, сомнениями, сложными чувствами и мыслями. Образ человека, подобного которому можно встретить в любой точке мира, в любой момент. И, в то же время, Башевис-Зингер сумел вдохнуть в этот образ универсальной личности нечто специфическое – это еврей, тесно связанный со своими корнями. "Фокусник из Люблина" по-своему раскрывает многоликую картину еврейской галутной жизни, позволяет рассмотреть ее тонкие грани вблизи.<br /> Создатели этого спектакля – польские мастера, поставившие его с огромным успехом в Польше, Германии и Франции, – несколько месяцев работали в Тель-Авиве с актерами Идишпиль.<br /> Оригинальная музыка Зигмунта Конечны звучит в записи, в исполнении Филармонического оркестра Варшавы.<br /> Эта грандиозная, роскошная постановка, открывающая 20-й сезон театра Идишпиль, смогла осуществиться благодаря поддержке Фонда Эдит и Исраэля Полак, а также сотрудничеству с Институтом Адама Мицкевича в Польше. Мероприятие было приурочено к году израильско-польской дружбы (2008-2009) и к 60-летию государства Израиль. </p> <p> Автор: <strong>Ицхак Башевис-Зингер</strong>. Сценическая обработка, постановка и хореография: <strong>Ян Шурмей</strong>. В спектакле звучат песни известной польской певицы <strong>Агнешки Осецкой</strong>. Композитор: <strong>Зигмунт Конечны</strong>. Художник по костюмам: <strong>Марта Хубка</strong>. Музыкальное оформление: <strong>Миша Блехарович</strong>. Декорации: <strong>Миша Чернявский</strong>. Перевод на идиш сценария, написанного Яном Шурмеем и Михаэлем Комаром: <strong>Дина Тительбойм-Шейн</strong>. Трансляция субтитров: <strong>Лора Саар.</strong> </p> <p> В ролях: <strong>Гера Сандлер, Йонатан Розен, Шмуэль Ацмон-Вирцер/Исраэль Трайстман, Смадар Бен-Давид, Элиан Дебаль-Шор, Шарон Венцовски, Анат Ацмон, Хила Равив-Цур,</strong>&nbsp;<strong>Мири Рагендорфер</strong><strong>, Андрей Кашкер, Ариэль Фурман, Офер Голан, Дори Энгель, Амит Розенберг, Итай Блайберг, Нецер Алони, Нив Шафир, Ронит Ашери, Анабелла, Юваль Раппапорт, Ури Ковальски, Таня Плазнер, Ирма Степанов, Эйнат Сегаль-Коэн.</strong> </p> <p> Продолжительность спектакля: около 3 часов </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>מוזיקאַלישע פּיעסע און צוציענדע דראַמע פון יצחָק באַשעוויס זינגער (נאָבעל לאַורעאַט פאַר ליטעראַטור)</strong> </p> <p> די פאָרשטעלונג איז אַ אומדערוואַרטעטע מישונג פון צירק פראַגמענטן און אַקראָבאַטיק מיטן לעבנס שטייגער אין שול און אין בית-מֶדרֶש. אויסערגעוויינטלעכע כאָר פראַגמענטן און באַרירנדע סאָלאָ לידער אַנטדעקן די אינערלעכע וועלט פון די געשטאַלטן. די וויזועלע אַספּעקטן פון דער בינע און די אָריגינעלע רייַכע מוזיק צוזאַמען מיטן דראָמאַטישן אַרגומענט און די לירישע טעקסטן, שאַפן אַן ערשט קלאסיקע טעאַטער דערפאַרונג.<br /> יאַשאַ מאַזור&#39;ס לעבן, דער העלד, איז אַ קאָמפּליצירטער געראַנגל צווישן די ערדישע מענטשנ&#39;ס תאַווֶת און זייַן שטרעבונג צו אַ העכערע גייַסטיקייַט. זייַן געשיכטע איז אַ בייַשפּיל און אַ מאָדעל פון אַסַך יונגעלייַט אין פארשידענע צייַטן. ספּעציעל אין ערטער און צייַטן כאַראַקטעריזירט דורך פיל ענדערונגען און אייַנפלוסן. ווען ס&#39;קומט פאָר אַ אינערלעכער שאַרפער קאַמף צווישן דאָס וואָס איז פאַראַן און צווישן דאָס לעבן אין דרויסן – אין דער גרויסער שטאָט, אין אַ צווייטן לאַנד, אין אַ וועלט מיט אַנדערע ווערטן. דער יונגער יידישער טאַלאַנטירטער בָחֶור, יאַשאַ מאַזור, אָט דער קונצנמאַכער פון לובלין, שטעלט פאָר דעם אוניווערסאַלן מענטש, וואָס מע טרעפט אומעטום <br /> אויף דער וועלט און אין אַלע צייַטן, וואָס פילט זייער טיף זייַנע ספֵקֶות, זיינע עמאָציעס און געדאַנקען. באַשעוויס זינגער האָט זייער גוט אויפגעלעבט דאָס געשטאָלט פון דער דאָזיקער אוניווערסאַלער פּערזענלעכקייַט ווי אַ ייִד וועלכער איז שטאַרק צוגעבונדן צו זייַנע וואָרצלען. דער עֵניין און די הַצלָחֶה פון "דער קונצנמאַכער פון לובלין" דערמעגלעכט אויך צו אַנטדעקן און דערנענטערן זיך יעדעס מאָל מער און מער צו די פאַרשידענע אַספּעקטן פון ייִדישן לעבן.<br /> די שעפערס פון פּוילן, וואָס האָבן פאָרגעשטעלט די פּיעסע מיט גרויס הַצלָחֶה אין פּוילן, דויטשלאַנד און פראַנקרייַך, האָבן געאַרבעט אַ פּאָר חַדָשים אין תל-אביב מיט די יידישפיל אַקטיאָרן.<br /> די אָריגינעלע מוזיק פון<strong> זיגמונט קאָניעטשני</strong>, פירט דורך רעקאָרדירט די פילאַרמאָנישע אָרקעסטער פון וואַרשע.<br /> די דאָזיקע גרויסאַרטיקע און רייַכע פּראָדוקציע, וואָס עפנט דער 20-סטער סעזאָן פון יידישפּיל, איז דערמעגלעכט געוואָרן אַדאַנק דער שטיצונג פונעם פאָנד <strong>עדית און ישראל פאָלאַק</strong> און די וועלטלעכע קאָפּראָדוקציע פון טעאַטער מיטן <strong>אינסטיטוט אָדם מיצקיעביטש</strong> פון פּוילן, לכָּבוד דעם ישראל-פּוילן יאָר 2008-2009 און לכָּבוד די 60 יאָר פון מדִינַת יִשרָאל. </p> <p> פון: <strong>יצחק באשעוויס- זינגער</strong>. באַאַרבעטער, רעזשיסאָר און כאָרעאָגראַף: <strong>יאַן שורמיי</strong>, לידער: די באַרימטע דיכטערין פון פּוילן <strong>אַגניעשקאַ אוישעצקאַ</strong>, קאָמפּאָזיטאָר: <strong>זיגמונט קאָניעטשני</strong>, דעקאָראַציע צוגרייטונג: <strong>וויטשיך יאַנקאָביאק</strong>, קליידונג צוגרייטונג: <strong>מאַרטאַ הובקאַ</strong>, מוזיקאַלישער דירעקטאָר: <strong>מישה בלכרוביץ&#39;</strong>, דעקאָראַציע צוגרייטונג: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong>. איבערזעצערין אויף יידיש פון דער באַאַרבעטונג פון יאַן שורמיי און מיכאל קומר<strong> </strong>פונעם בוך : <strong>דינה טייטלבאַום-שיין</strong>, סימולטאַנישע איבערזעצונג אויף העברעיש: <strong>לורה סהר</strong>. </p> <p> ס&#39;נעמען אָנטייל: <strong>געראַ סאַנדלער, יהונתן ראָזען, שמואל אַצמאָן-ווירצער/ ישראל טרײַסטמאַן, סמאַדאַר בן-דוד, עליאן דעבאַל-שאָר, שרון ונצובסקי, אַנאַט אַצמאָן, הילאַ ראַביב-צור,</strong> <strong>מירי ראַגענדאָרפער</strong><strong>, אַנדריי קאַשקער, אַריעל פורמאַן, אָפער גאָלאַן, דאָרי ענגעל, עמית רוזנברג, איתי בלייברג, נצר אלוני, ניוו שאַפיר, ראָניט אָשערי, אַנאַבעלאַ, יווואַל ראַפּאַפּאָרט, אורי קאָוואַלסקי, טניה פלזנר, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, איינאַט סעגאַל-קאָהען. </strong> </p> <p> די פאָרשטעלונג דויערט אַרום 3 שעה </p>