חומש לידער (1995)

פון איציק מאַנגער, באגלייט פון אַ לעבעדיקער אָרקעסטער
“די בלישטשעדיקע טרער אויפן שפּיץ שמייכל פון איציק מאַנגער איז באַגלאַנצט דורך דובי זעלצער און שמואל בונים, דערגרייכנדיק צו פארוואנדלען זיך פון אַ טעאַטראַלישער דימענט- אין אַ איבערלעבונג וואָס איז אַ שאָד צו פאַרלירן”. די פּיעסע און רעזשי: שמואל בונים, מוזיק און מוזיקאַלישע לייטונג: דובי זעלצער, איבערזעצונג און פארבינדונגס ווערטער: חיים חֵפֶר, דעקאָראַציע צוגרייטונג און קליידונג: אָדרי בערגנער, באַלייַכטונג צוגרייטונג: יחיאל אָרגאַל.
עס נעמען אָנטייל: טרייסי אבראַמאָוויטש, יאַנקעלע אַלפּערין, ישראל טרײַסטמאַן, גאדי יאַגיל, יאָָסי סאָקאָלסקי, חיה סאמיר, אַנאַט אַצמאָן, שמואל אַצמאָן-ווירצער.
אָרקעסטער אונטער דער לייטונג פון אַרקאַדי גאָלדבערג.