נאַפאָלעאָנס אוצר

<p> <strong><font size="3">נאַפאָלעאָנס אוצר</font> </strong> </p> <p> <strong>קומדיה מוסיקלית עפ"י מחזה מאת שלום עליכם</strong> </p> <p> המחזה "האוצר של נפוליאון" מאת שלום עליכם נחשב לאחד מהיצירות הקלאסיות של גדול הסופרים היהודים. המחזה הוצג מאות פעמים בישראל ובעולם וידוע בעיקר בשם "האוצר" אך גם בשמות: "חופרי הזהב" ו"אוצרו של נפוליאון". לראשונה מוצג המחזה בגרסה מוסיקלית אשר מתבססת על שלוש גרסאות שונות של המחזה עצמו. </p> <p> ההצגה מתרחשת בסוף המאה ה-19 בעיירה בפולין וסובבת סביב ניסיונם של יהודי העיירה למצוא אוצר אגדי שנפוליאון הסתיר באדמתה. האמונה שבאדמתם קבור אוצר אדיר גורמת לאסופת סיטואציות קומיות בקרב אנשי העיירה – כל אחד תולה באוצר את הפתרון לכל בעיותיו. החיפושים נתקלים בקשיים בגלל המריבות והמחלוקות בין היהודים לבין עצמם. <br /> האם יימצא אוצר מטבעות הנפוליאונים האגדי ? </p> <p> זהו סיפור על כוחה של אמונה לתת תקווה לאנשים הנמצאים במצב קשה. זהו סיפור על תחושת השליחות של היחיד המוכן לסכן את טובתו האישית למען הכלל. </p> <p> עיבוד מחודש ובימוי: <strong>מוטי אברבוך</strong>, פזמונים: <strong>מיכאל פלזנבאום</strong>, מוסיקה: <strong>מישה בלכרוביץ&#39;</strong>, עיצוב תפאורה: <strong>אלכסנדר ליסיאנסקי</strong>, עיצוב תלבושות: <strong>דלית ענבר</strong>, כוריאוגרפיה: <strong>מיטל דמארי</strong>, עיצוב תאורה: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong>, תרגום סימולטני: <strong>לורה סהר.</strong> </p> <p> בהשתתפות: <strong>אנאבלה, דורי אנגל/יהונתן רוזן, עופר גולן, מוטי גלעדי, אליאן דבאל-שור, מוניקה ורדימון, ישראל טרייסטמן, מירי רגנדורפר, אירמה סטפנוב, גרא סנדלר/יובל רפפורט, אריאל פורמן, אורי קובלסקי/ניב שפיר, אנדריי קשקר, יובל רפפורט/אמיתי קדר.</strong> </p> <p> בליווי תזמורת: <strong>מישה בלכרוביץ</strong>-פסנתר, <strong>שחר בלכרוביץ/תמר סידי</strong>-סקסופון, <strong>דוד עמיר/הנרי ורד</strong>-תופים, <strong>פולה כידר</strong>-כינור. </p> <p> משך ההצגה: <strong>כשעתיים כולל הפסקה</strong> </p> <strong> <p align="center"> <strong>חייגו עכשיו ! 1-800-444-660&nbsp;(חיוג ארצי חינם לכל האולמות)</strong> </p> </strong> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>A Musical Comedy based on a play by Shalom Aleichem</strong> </p> <p> &nbsp;The play, "Napoleon&#39;s Treasure" by Shalom Aleichem is considered as one of the classic creations by this greatest Jewish writer. The play has been presented hundreds of times in Israel and around the world, and is mostly known by the name "The Treasure" as well as by the names, "Gold Diggers" and "Napoleon&#39;s Treasure." For the first time the play is now being presented as a musical based upon its three different versions. </p> <p> The play takes place at the end of the 19th century in a Polish village and revolves around the village Jews&#39; attempt to find a fabulous treasure that Napoleon hid somewhere in the village. The belief that a tremendous fortune is buried in their village causes a series of comic situations among the villagers – each one sees the treasure as solution to all his problems. The searches encounter difficulties because of disagreements and arguments among the Jews. <br /> Will Napoleon&#39;s fabulous treasure trove be found? </p> <p> This is a story of the power of faith to give hope to people in a difficult situation. It&#39;s a story of an individual&#39;s spirit of mission, prepared to risk his personal well-being for the common good. </p> <p> New adaptation and direction: <strong>Motti Averbuch</strong>; Lyrics: <strong>Michael Felsenbaum</strong>; Musical direction: <strong>Misha Blecharovitz</strong>; Scenery: <strong>Alexander Lisyansky</strong>; Costume Design: <strong>Dalit Inbar</strong>; Choreography: <strong>Meital Damari</strong>; Lighting design: <strong>Misha Chernyavsky</strong>; Simultaneous translation: <strong>Lora Sahar.</strong> </p> <p> Accompanied by musical ensemble: <strong>Misha Blecharovitz – </strong>Piano; <strong>Shachar Blecharovitz/Tamar Sidi&nbsp;-</strong> Saxophone;<strong> David Amir/Henry Vered&nbsp;-</strong> Drums;<strong> Poleh Keidar -</strong> Violin. </p> <p> Participants: <strong>Anabella, Dori Engel/Jonathan Rozen, Ofer Golan, Motti Giladi, Elian Debal-Shor, Monica Wardimon, Israel Treistman, Miri Ragendorfer, Irma Stepanov, Gera Sandler/Yuval Rapaport, Ariel Furman, Uri Kovalski/Niv Shafir, Andrey Kashker, and Yuval Rapaport/Amitai Kedar</strong> </p> <p> &nbsp; </p> <p> Length of Play: Two hours including intermission </p> <p align="center"> <strong>Ticket purchase: Nationwide Free Calls 1-800-444-660</strong> </p> <p> <strong>Музыкальная комедия по мотивам пьесы Шолом-Алейхема "Золотоискатели"</strong> </p> <p> Пьеса "Золотоискатели" Шолом-Алейхема по праву считается классическим произведением великого еврейского писателя. Спектакли по этой пьесе шли в Израиле и в других странах сотни раз под разными названиями: "Клад" (чаще всего), "Золотоискатели" и "Клад Наполеона". Впервые пьеса поставлена в виде музыкального спектакля, причем на основе трех различных версий произведения. </p> <p> Действие происходит в конце XIX века в маленьком польском городке. Сюжет закручен вокруг попыток евреев найти легендарный клад, якобы зарытый в землю самим Наполеоном. Твердая вера персонажей в то, что где-то под ногами покоятся несметные сокровища, порождает массу комических ситуаций. Ведь каждый возлагает надежды на внезапное обогащение, с которым все проблемы и решатся. Не обходится, конечно, и без трудностей, не говоря уже о разногласиях между самими евреями-"золотоискателями". Найдется ли все же легендарный сундук с наполеоновскими монетами? </p> <p> Эта история – о том, как бедственное положение побуждает людей верить в чудо, как нерушима их надежда. И о чувстве призвания, долга перед общиной – о том, человек готов рисковать своим личным благополучием ради общего блага. </p> <p> Обновленная сценическая обработка и постановка: <strong>Моти Авербух</strong>. Куплеты: <strong>Михаэль Фельзенбаум</strong>. Музыка: <strong>Миша Блехарович</strong>. Декорации: <strong>Александр Лисянский</strong>. Костюмы: <strong>Далит Инбар</strong>. Хореография: <strong>Мейталь Дамари</strong>. Освещение: <strong>Миша Чернявский</strong>. Трансляция субтитров: <strong>Лора Саар. </strong> </p> <p> В ролях: <strong>Анабелла, Дори Энгель/ Йонатан Розен, Офер Голан, Моти Гилади, Элиан Дебаль-Шор, Моника Вардимон, Исраэль Трайстман,</strong> <strong>Мири Рагендорфер</strong><strong>, Ирма Степанов, Гера Сандлер/ Юваль Раппапорт, Ариэль Фурман, Ури Ковальски/ Нив Шафир, Андрей Кашкер, Юваль Раппапорт/ Амитай Кейдар.</strong> </p> <p> В сопровождении инструментального ансамбля: <strong>Миша Блехарович</strong> – фортепиано; <strong>Шахар Блехарович/Тамар Сиди </strong>- саксофон; <strong>Давид</strong> <strong>Амир/Генри Веред</strong> – ударные; <strong>Поле Кейдар</strong> – скрипка </p> <p> Продолжительность спектакля: 2 часа (включая антракт) </p> <p align="center"> <strong><br /> </strong> </p> <p> <strong>מוזיקאַלישע קאָמעדיע לויט אַ פּיעסע פון שָלום עַליכֶם</strong> </p> <p> די פּיעסע "נאַפּאָלעאָנס אוֹצֶר" פון שָלֶום עַלֵיכֶם ווערט גערעכנט אַלס איינע פון די קלאַסישע ווערק פון די גרעסטע ייִדישע שרייַבער . די פּיעסע איז פאָרגעשטעלט געוואָרן הונדערטער מאָל אין ישרָאל און אין דער וועלט און איז מער באַקאַנט מיטן נאָמען "דער אוֹצֶר" אָבער אויך מיט די נעמען: "די גאָלדגרובער" און "נאַפּאָלעאָנס אוֹצֶר". ס&#39;איז דאָס ערשטע מאָל וואָס די פּיעסע ווערט פאָרגעשטעלט אין אַ מוזיקאַלישער ווערסיע וואָס באַזירט זיך אויף דרייַ פאַרשידענע ווערסיעס. </p> <p> די פאָרשטעלונג קומט פאָר אין סוף פונעם 19טן יאָרהונדערט אין אַ שטעטל אין פּוילן און ס&#39;אַנטוויקלט זיך אַרום די יידן פון שטעטל וועלכע באַמיען זיך צו געפינען אַ לעגענדארישער אוֹצֶר וואָס נאַפּאָלעאָן האָט באַהאַלטן אין איר ערד. דאָס גלויבן אַז אין זייער ערד ליגט באַגראָבן אַ גרויסער אוֹצֶר פאַרשאַפט אַ סֶדרֶה קאָמישע סיטואַציעס צווישן די שטעטלעכע – יעדער איינער האָפט צו זען אין אוֹצֶר די לייזונג צו אַלע זייַנע פּראָבלעמען. זיי טרעפן זיך אָן מיט שוועריקייַטן אין זייער זוכן צוליב די קריגערייַען און מַחלוֹקֶות צווישן זיי.<br /> צי וועט מען געפינען דעם נאַפּאָלעאָנישן און לעגענדאַרישן אוֹצֶר ? </p> <p> דאָס איז אַ מַעַשֶה וועגן דעם כּוֹחַ פון גלויבן צו געבן האָפענונג מענטשן וועלכע געפינען זיך אין אַ שווערער סיטואַציע. אַ מַעַשֶה וועגן דעם געפיל פון שליחֶות פונעם יָחיד וואָס איז גרייט צו שטעלן אין געפאַר זייַן אייגענעם שָלֶום לטוֹבֶת דעם כּלַל. </p> <p> נייַע באַאַרבעטונג און רעזשי: <strong>מאָטי אַווערבוך</strong>, קופּלעטן: <strong>מיכאַעל פעלזענבאַום</strong>, מוזיק: <strong>מישאַ בלעכעראָוויטש</strong>, דעקאָראַציע צוגרייטונג: <strong>אלעקסאַנדער ליסיאַנסקי</strong>, קליידער דיזייַן: <strong>דאַליט אינבאַר</strong>, כאָרעאָגראַפיע: <strong>מייטאַל דאַמאַרי</strong>, באַלייָכטונג צוגרייטונג: <strong>מישאַ טשערניאַווסקי</strong>, סימולטאַנישע איבערזעצונג: <strong>לאָראַ סאַהאַר.</strong> </p> <p> ס&#39;באַטייליקן זיך: <strong>אַנאַבעלאַ, דאָרי ענגעל/יהונתן ראָזען, אָפער גאָלאַן, מאָטי גילאַדי, עליאן דעבאַל-שאָר, מאָניקאַ וואַרדימאָן, ישראל טרײַסטמאַן,</strong> <strong>מירי ראַגענדאָרפער</strong><strong>, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, געראַ סאַנדלער/יווואַל ראַפּאַפּאָרט, אַריעל פורמאַן, אורי קאָוואַלסקי/ניוו שאַפיר, אַנדריי קאַשקער, יווואַל ראַפּאַפּאָרט/אַמיטײַ קעדאַר</strong>. </p> <p> מיט דער באַגלייטונג פון דער אָרקעסטער: <strong>מישאַ בלעכעראָוויטש</strong>- פּיאַנע, <strong>שאַכאַר בלעכעראָוויטש/תאמאר סידי</strong>- סאַקסאָפאָן, <strong>אמיר דוד/הענרי וערעד</strong>- פּויקן ,<strong>פּאָלע קידאר</strong>- פידל </p> <p> די פאָרשטעלונג דויערט: 2 שעה מיט א פּויזע. </p> <p> <strong><br /> </strong> </p>