סאָלאָמאָן גריפּ

חנוך לוין – אַ װעלט־פּרעמיערע אױף ייִדיש ! אַ קאָמעדיע מיט קופּלעטן … און שױן.
“סאָלאָמאָן גריפּ” איז חנוך לװינס ערשטע פּיעסע אין דער סעריע קאָמעדיעס מיט קופּלעטן. די פּיעסע דערצײלט װעגן אַ פֿרױ און אַ פּאָר דערװאַקסענע מענער, װעלכע פֿירן זיך אױף װי קלײנע קינדער. אינעם צענטער פֿון דער פֿאָרשטעלונג געפֿינען זיך – סאָלאָמאָן גריפּ, װעלכער פֿיר יאָר ליגט קראַנק אין בעט און װאַרט, אַז זײַן פֿרױ זאָל אױף אים מטפּל זײַן, זײַן פֿרױ פּאַרציפֿלאָכע, װעלכע װיל זען כאָטש אַ ביסל נחת אין לעבן און דערפֿאַר האָט חתונה מיט אַ דאָקטער אַ “בר־מזל” מיטן נאָמען באַרמאַלײַ. צום סוף מעשׂה דאָס פֿרישינקע פּאָרל אַדאָפּטירט סאָלאָמאָנען װי זײער קינד. די גליקלעך־אומעטיקע פּערסאָנאַזשן רעדן ייִדיש – און אַלץ קלינגט און זעט אױס גאַנץ באַזונדער. אַ פּיעסע פֿון: חנוך לוין, איבערגעזעצט אױף ייִדיש: אַבֿישי פֿיש, רעזשי: יורם פֿאַלק, דעקאָראַציעס: אַלעקסאַנדער ליסיאַנסקי, מוזיק: מישאַ בלעכעראָוויטש, קאָסטיומען: מירבֿ נתּנאל־דנון, בינע־באַלױכטונג: מישאַ טשערניאַווסקי, כאָרעאָגראַפֿיע: צחי פּטיש, סימולטאַנע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר
עס נעמען אָנטײל: יעקב באָדאָ, אַנאַבעלאַ, ישראל טרײַסטמאַן, אַנדריי קאַשקער, יווואַל ראַפּאַפּאָרט
די פֿאָרשטעלונג װערט באַגלײט מיט אַ סימולטאַנער איבערזעצונג אױף רוסיש און העברעיִש
קלינגט איצט: 1-800-444-660 (דאָס קלינגען אין ישּׂראל איז בחינם)
 

https://www.youtube.com/watch?v=