פֿון שענסטן און פֿון בעסטן

אַ יידישער וואַרעמער אָוונט, פול מיט נאָסטאַלגיע און לייַכט, מיט באַרימטע לידער פראַגמענטן, הומאָר און סאַטירע פונעם יידיש טעאַטער פון אַלע צייַטן.
רעדאַגירונג און רעזשי: שמואל אַצמאָן-ווירצער און מיכאַעל גרינשטיין. ס’באַטייליקן זיך: יעקב באָדאָ, עטל קאָבינסקאַ, טרייסי אבראַמאָוויטש, מאָניקאַ וואַרדימאָן, ישראל טרײַסטמאַן, העלענאַ יערלאָוואַ, יאָסי סאָקאָלסקי, שמואל אַצמאָן-ווירצער, אַנאַבעלאַ, שייַ קאַמינסקי.
דער ספּעקטאַקל דויערט אַרום צוויי שָעה מיט אַ האַלבן, צוזאַמען מיט אַ פּויזע.