צוואָנציק ביז הונדערט און צוואָנציק

<hr><p> <strong><font size="3">צוואָנציק ביז הונדערט און צוואָנציק</font></strong> </p> <p> <strong>הצגה מוזיקלית לציון 20 שנות יצירה של תיאטרון יידישפיל. מופע מיוחד המורכב מקטעי משחק הומוריסטיים מומחזים ושירים מתוך הרפרטואר העשיר של 60 הצגות שהוצגו עד היום בתיאטרון, בשילוב קטעי וידאו, מוזיקה ובליווי תזמורת</strong> </p> <p> העברית ניצחה. שוב אין צורך להשתיק את השפות הזרות ברחוב ובתקשורת, הרי במוקדם או במאוחר כולם ידברו אותה – ההורה הרוסי והילד האתיופי.<br /> אז בואו נחזור אל היידיש. היא לא נעלמה, כי הורינו דיברו אותה, והיא חבויה במרתפי הזיכרון שלנו. ועכשיו אנחנו רוצים לשחזר את הניגון, את החכמה, לטעום מחדש את מילות המפתח של ילדותנו.<br /> לפני עשרים שנה הקימו בשבילנו את היידישפיל כדי שנוכל ליהנות מן הצלילים, מהעצב, מן ההומור. חומרים שנכתבו בעבר, שירים שממשיכים להיכתב, תרגומים של מחזות שנוגעים בתרבות שלנו. ממשיכים להפנות אותם אל הקהל שזאת הייתה שפתו, אך מודעים אל הצעירים שמצטרפים אל<br /> מעריצי השפה.<br /> הצגת "20 עד 120" משלבת את הישן והחדש. מ"קשה להיות יהודי"(1989) ועד "הקוסם מלובלין"<br /> (2009), עם הכוכבים הוותיקים של יידישפיל לצד הדור הצעיר. שרים את מאנגער, את גאלדפאדען, את געבירטיג, מדברים את שלום עליכם.<br /> מופע זה מצדיע לעשרים שנה של יצירה תיאטרלית מגוונת והוא מבטא רק חלק ממנה. באהבה, בהנאה, בכבוד. בכל הכבוד. <br /> <br /> בימוי: <strong>יצחק שאולי</strong>, עריכה לבמה: <strong>יצחק שאולי ושמואל עצמון-וירצר</strong>, עיבודים וניהול מוזיקלי: <strong>מישה בלכרוביץ</strong>, עיצוב תפאורה ותלבושות: <strong>פרידה קלפהולץ-אברהמי</strong>, עיצוב תאורה: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong>, כוריאוגרפיה: <strong>אלדר גרויסמן</strong>, עריכה והקרנות וידאו: <strong>מיכאל חומש</strong>, תרגום סימולטני: <strong>לורה סהר<br /> <br /> </strong>משתתפים: <strong>אנאבלה, דורי אנגל, יעקב בודו, עופר גולן, אליאן דבאל-שור, מוניקה ורדימון, ישראל טרייסטמן, אירמה סטפנוב, גרא סנדלר, ענת עצמון, שמואל עצמון-וירצר, אמיתי קדר, אנדריי קשקר, ששי קשת, הילה רביב-צור, מירי רגנדורפר</strong><strong>, יהונתן רוזן, יובל רפפורט, ניב שפיר.</strong> </p> <p> משך ההצגה:&nbsp;כשעתיים ו-40 דקות + הפסקה </p> <strong>A musical production in honor of 20 years of artistic creativity of Yiddishpiel Theater. A unique production composed of humorous dramatized musical pieces and songs from the rich repertoire of the 60 productions staged by the theater, combined with video clips, music, and orchestral accompaniment.<br /> </strong> <p> Hebrew has triumphed. No longer is there a need to hush the foreign languages on the street and in the media, sooner or later they will all speak it – the Russian parent and the Ethiopian child<br /> So, let&#39;s return to Yiddish. It has not disappeared, for our parents spoke it and it is hidden in the depths of our memory. Now, we want to reconstruct the melody, the wisdom; to taste once again the key words of our childhood.<br /> Twenty years ago, Yiddishpiel was founded so that we could enjoy the sounds, the sadness, and the humor. Previously written material, songs that are continuing to be written, translations of plays that relate to our culture. Yiddishpiel continues to present them to the public whose language it is. And yet they are also aware of the youth who are becoming fans of the language. <br /> The production "20 to 120" combines the old and the new: from "It&#39;s Hard to be a Jew" (1989) to "The Magician of Lublin" (2009), with the veteran stars of Yiddishpiel alongside the new generation of actors, they sing Manger, Goldfaden, Gebirtig, and they speak Sholem Aleichem.<br /> This play salutes twenty years of variegated theatrical creation and expresses it with enjoyment, honor, and success. </p> <p> Direction: <strong>Izhak Shauli</strong>, Editing for Stage: <strong>Izhak Shauli</strong> and <strong>Shmuel Atzmon-Wircer,</strong> Adaptation and Musical Direction: <strong>Misha Blecharovitz</strong>, Scenery Design and Costumes: <strong>Frida Klapholtz-Avrahami</strong>, Lighting Design: <strong>Misha Chernyavsky</strong>, Choreography: <strong>Eldar Groisman</strong>, Simultaneous Translation: <strong>Lora Sahar </strong> </p> <p> Performers (In alphabetical order): <strong>Anabella, Dori Engel, Yaacov Bodo, Ofer Golan, Elian Debal-Shor, Monica Wardimon, Israel Treistman, Irma Stepanov, Gera Sandler, Anat Atzmon, Shmuel Atzmon-Wircer, Amitai Kedar, Andrey Kashker, Sassi Keshet, Hila Raviv-Tzur, Miri Ragendorfer, Jonathan Rozen, Yuval Rapaport, Niv Shafir </strong> </p> <p> Length of Play: approximately 1 hour and 40 minutes plus intermission </p> <p> <strong>Музыкальное представление, приуроченное к 20-летию театра Идишпиль. Сюда вошли комические театрализованные сценки и песни из 60 спектаклей, поставленных за все эти годы на сцене театра. Сценическая игра перемежается с видеороликами. Музыка звучит в живом исполнении, с оркестром.</strong> </p> <p> Иврит победил. Нет больше нужды затыкать рот всякому, кто заговорит на другом языке на улице и в прессе: ведь рано или поздно все заговорят на иврите – и родители из России, и ребенок из эфиопской семьи. Так давайте же вернемся к идиш. Он не исчез, ибо наши родители говорили на нем, и он прячется где-то на дне нашей памяти. Теперь мы хотим воссоздать мелодию этого языка и его мудрость, вновь ощутить вкус первых слов нашего детства.<br /> 20 лет назад для нас создали Идишпиль – чтобы мы могли наслаждаться звучанием идиш, его грустью и юмором. Литература, стихи и песни – и то, что было написано давно, и то, что пишется сейчас, и переводы пьес, причастных к нашей культуре – все это мы адресуем носителям языка идиш и новой публике: ведь к поклонникам идиш присоединяется и молодежь. <br /> Спектакль "20 – и до 120" сочетает в себе старое и новое, от "Трудно быть евреем (1989) до "Фокусника из Люблина" (2009). Участвуют в нем и старожилы, давно прославившиеся звезды Идишпиль, и молодое поколение. Здесь поют песни Мангера, Гольдфадена, Гебиртига, декламируют Шолом-Алейхема.<br /> Это представление – антология нашего многообразного театрального творчества на протяжении 20 лет. Понятно, в подборку вошла по необходимости лишь его малая часть. Жемчужины эти подобраны с любовью, с нежностью, с гордостью и увлечением. И никакая хвала не будет преувеличением! </p> <p> Режиссер: <strong>Ицхак Шаули</strong>. Сценическая адаптация: <strong>Ицхак Шаули и Шмуэль Ацмон-Вирцер.</strong> Аранжировки и музыкальное оформление спектакля: <strong>Миша Блехарович.</strong> Декорации и костюмы: <strong>Фрида Клепхольц-Авраами</strong>. Художник по свету: <strong>Миша Чарнявский</strong>. Хореография: <strong>Адлер Гройсман</strong>. Трансляция субтитров: <strong>Лора Саар.</strong> </p> <p> В ролях (в алфавитном порядке на иврите): <strong>Анабелла, Дори Энгель, Якоб Бодо, Офер Голан, Элиан Дебаль-Шор, Моника Вардимон, Исраэль Трайстман, Ирма Степанов, Гера Сандлер, Анат Ацмон, Шмуэль Ацмон-Вирцер, Амитай Кейдар, Андрей Кашкер, Саси Кешет, Хила Равив-Цур,&nbsp;</strong> <strong>Мири Рагендорфер</strong><strong>, Йонатан Розен, Юваль Раппапорт, Нив Шафир.<br /> </strong><br /> Продолжительность спектакля: приблизительно 2 часа 40 минут,&nbsp;включая антракт. </p> <p> &nbsp; </p> <strong>מוזיקאַלישע פאָרשטעלונג אָנצומערקן 20 יאָר יידישפיל טעאטער שאַפונג. ספּעציעלער ספּעקטאַקל וואָס באַשטייט פון הומאָריסטישע שפּיל פראַגמענטן און לידער פונעם רייַכן רעפּערטואַר פון 60 פאָרשטעלונגען געשפּילט ביז איצט אין טעאַטער, מיט וידעאָ פראַגמענטן, מוזיק און אָרקעסטער באַגלייטונג.</strong> <p> העברעיש האָט געזיגט. מען מוז נישט פאַרשטילן ווידער פרעמדע שפראַַכן אויף דער גאַס און אין די פרבינדונגס מיטלען. פרי צי שפעט וועלן אלע רעדן די שפראך- די רוסישע עלטערן און די עטיאָפישע קינדער. לאָמיר, אויב אַזוי, צוריקקערן זיך צו ייִדיש. ייִדיש איז ניט פאַרשוווּנדן געוואָרן, ווייַל אונדזערע עלטערן האָבן גערעדט די שפּראַך און זי איז פארבאהאלטן אין די קיילערס פון אונדזער זכרון. און איצט ווילן מיר אויפסנייַ דערמאָנען דעם ניגון, די חָכמֶה, נאָכאַמאָל פאַרזוכן די זאַפטיקע ווערטער פון אונדזער קינדהייַט. <br /> מיט 20 יאָר צוריק איז געגרינדעט געוואָרן דער יידישפיל כדי מיר זאלן קענען הנאה האָבן פון די יידישע קלאנגען, פונעם טרויער, פונעם הומאָר. ווערק וואָס זענען געשריבן געוואָרן אין דער פארגאנגענהייט, לידער וואס מען שרייַבט ווייַטער, איבערזעצונגען פון פאָרשטעלונגען וועלכע האָבן א שייכות מיט אונדזער קולטור זייַנען געווענדעט ווייַטער צום יידיש רעדנדיקער פּובליקום און ווערן פארעפנטלעך פאַר יונגע ליבהאָבער פון דער יידישער שפראך.<br /> די פאָרשטעלונג "20 ביז 120 " פאַראייניקט אַלט און נייַ .<br /> פון "שווער צו זײַן א ייִד (1988)" ביז "דער קונצנמאַכער פון לובלין" (2009), מיט די וועטעראַנע אַקטיאָרן פונעם יידישפיל<br /> טעאַטער צוזאַמען מיטן יונגן דור, זינגט מען מאנגערס, גאלדפאדענס, און געבירטיגס לידער און מען רעדט שלום עליכמען. די פאָרשטעלונג גיט אָפּ כבוד און מערקט אָן צוואנַציק יאָר פון טעאָטער שאַפונג און דריקט אויס נאָר אַ חֵלֶק פון דער דאָזיקער שאַפונג, מיט גרויס ליבשאַפט, מיט הנָאֶה, מיט כָבוד. מיטן גרעסטן כָבוד ! </p> <p> רעזשי: <strong>יצחק שאולי</strong>, בינע צוגרייטונג: <strong>יצחק שאולי</strong> און <strong>שמואל אַצמאָן-ווירצער</strong>. מוזיקאַלישע באַאַרבעטונג און אָנפירונג: <strong>מישאַ בלעכעראָוויטש</strong>, דעקאָראַציע און קליידונג צוגרייטונג: <strong>פרידה קלפהולץ-אברהמי</strong>, באַלייַכטונג צוגרייטונג: <strong>מישאַ טשערניאַווסקי</strong>, כאָרעאָגראַפיע: <strong>אלדר גרויסמן</strong>, וידעאָ צוגרייטונג און פּראָיעקטירונג: <strong>מיכאל חומש</strong>, סימולטאַנישע איבערזעצונג:<strong> לאָראַ סאַהאַר. </strong> </p> <p> ס&#39;נעמען אָנטייל: <strong>אַנאַבעלאַ, דאָרי ענגעל, יעקב באָדאָ, אָפער גאָלאַן, עליאן דעבאַל-שאָר, מאָניקאַ וואַרדימאָן, ישראל טרײַסטמאַן, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, געראַ סאַנדלער, אַנאַט אַצמאָן, שמואל אַצמאָן-ווירצער, אַמיטײַ קעדאַר, אַנדריי קאַשקער, סאַסי קעשעט, הילאַ ראַביב-צור,&nbsp;</strong><strong>מירי ראַגענדאָרפער</strong><strong>, יהונתן ראָזען, יווואַל ראַפּאַפּאָרט, ניוו שאַפיר</strong>. </p> <p> די פאָּרשטעלונג דויערט אַרום צוויי שעה מיט פערציק מינוטן + אַ פּויזע. </p> <p> &nbsp; </p>