ששי קשת און דוד ד’אור

ששי קשת און דוד ד’אור מיט אַן אָרקעסטער אונטער דער מוזיקאַלישער לייטונג פון ננסי ברנדס איין און איינציקער זומער ספּעקטאַקל ! ראָמאַנסן , ניגונים, זמירֶות פון טאַטנס היים, תפילֶות, חַזָניש און נאָך. מיט יידיש און לאַדינאָ טַעַמים באגלייט פון פּערזענלעכע אַנעקדאָטעס פון קעשעט און ד’אׂר – אַ ספּעקטאַקל פול מיט געפיל און הומאָר. אויף מער אינפארמאציע און באשטעלונגען למידע נוסף ולהזמנות:03-5254660