yiddishpiel.co.il – yiddishpiel

יולי 2021

בראבא- סיפורים מהבית

מאי 2021

בודו עד 120

מאי 2021

אמא יהודייה בעשרה שיעורים

יולי 2021

יידישפיל'ס כלייזמר

אוקטובר 2021

תפילה

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, תיאטרון יידישפיל מופיע אך ורק בכל ההיכלים והאולמות שפועלים לפי הנחיות "התו הירוק".

הצגות מומלצות

ההצגות הקרובות ביידישפיל

נגישות