מסע אל תוך היידיש

די רייזַע אינעווייניק אַרייןַ אין יידיש

Путешествие в глубины идиша

הצגה מוזיקלית עכשווית על עולם שהיה

התיאטרון היחיד שנסגר בהוראת המשטרה בתולדות ישראל נסגר כי דיברו בו יידיש. בשנות החמישים אסור היה לדבר יידיש על הבמה בישראל. השלטונות רצו ליצור עם יהודי חדש שעברית צברית היא שפתו ולא הידייש הגלותית. עבור חן, זמרת אופרה שגדלה במקור בקיבוץ היידיש הייתה הבית, היא זוכרת את סיפוריו של סבא שלה, שחקן , קומיקאי וזמר ביידיש שהכניס אותה לעולם הקסום של השפה היידיש ושל התרבות היידית והתעקש להמשיך לדבר ביידיש בשעה שבקיבוץ מבחינה אידיאולוגית התעקשו מצידם לדבר רק בעברית. עכשיו , שנים רבות אחרי, יכולה חן להיזכר ולספר על סבא שלה ולהשיב לחיים את השפה והתרבות שאבדו .

ההצגה מלווה בנגינת פסנתר

בימוי: יונתן אסתרקין

בהשתתפות: חן לקס ונתן הכט

מנהל מוזיקלי וליווי: יובל לב ארי

בהשתתפות