• מר גבי לסט – יו"ר הוועד
 • מר אבי הראל
 • גברת יפה ויגודסקי
 • עו"ד חיים סאמט
 • מר משה גולוס
 • גברת חנה לויט
 • מר יוסי ביידא
 • מר גדליה גל
 • פרופסור שושנה דומינסקי
 • גברת עירונה טייק
 • פרופסור דני קורן
 • גברת בת שבע שטראוכלר
 • ד"ר ישראל פלג