לואיזה סלומון

צילום: אלון קירה

< חזרה לכל השחקנים